Home

Webradio-Waasland

One team, One radio!

Een Webradio voor jong en oud

alle genres komen aan bod, ook uw verzoekjes die u kan aanvragen onder tabje dj-planning sub : verzoekjes

Logo Webradio Waasland
Winamp
VLC
Windows Media Player
Webradio-Waasland zoekt talent! Wij zijn op zoek naar gemotiveerde mensen die geïntreseerd zijn om DJ of VJ te worden bij ons! Ook zijn wij op zoek naar promotie meisjes om ons promotie team te versterken! Indien u intresse hebt, of iemand kent die geïntreseerd is gelieve contact op te nemen met het beheer via onze chatroom, of via contact!

BE35 0636 0056 6037

Active Search Results

Hosted & protected in Canada in association with SOCAN

Copyright © 2015 - 2016, website gecreërt door Mario's Graphical Design en beheert door RonMontano

Web Counter