News

  Webradio-Waasland

  One team, One radio!

  Yes, we are born. We zijn on air!

  Webradio-Waasland is online sinds 28/04/2015 om 14hr00!


  28/04/2016


  De viering van ons 1 jarig bestaan! Met de nodige cadeau's en een marathon!

  17/06/2016


  Live interview met de enige echte Anja Yelles

  07/08/2016

  De schattenjacht is begonnen!

  02/08/2017

  Live interview met Nashota West

  27/11/2017

  Live interview met

  VZW-ASBL C.W.W.F.

  Het spiegelplaatje van deze week, gekozen door VJ-Hamsterke is: 2 Belgen-Lena! De volgende spiegelplaat wordt gekozen door: VJ-Charlene!
  SiteLock

  BE35 0636 0056 6037

  Active Search Results

  Hosted & protected in Canada in association with SOCAN

  Privacy Policy

  Copyright © 2015 - 2018, website gecreërt door Mario's Graphics Design en beheert door RonMontano