Home

Webradio-Waasland

One team, One radio!

Een Webradio voor jong en oud

alle genres komen aan bod, ook uw verzoekjes die u kan aanvragen!

Het spiegelplaatje van deze week, gekozen door VJ-PiratenOma is: The Mavericks - Back in your arms again! De volgende spiegelplaat wordt gekozen door: DJ-Steven Tornero!
SiteLock

BE35 0636 0056 6037

Active Search Results

Hosted & protected in Canada in association with SOCAN

Privacy Policy

Copyright © 2015 - 2018, website gecreërt door Mario's Graphics Design en beheert door RonMontano

Web Counter