Home 2

Webradio-Waasland

One team, One radio!

Winamp
Windows Media Player
VLC

Een Webradio voor jong en oud

alle genres komen aan bod, ook uw verzoekjes die u kan aanvragen onder tabje dj-planning sub : verzoekjes

Logo Webradio Waasland
Het spiegelplaatje van deze week, gekozen door DJ-RonMontano is: Steve Allen - Letter from my Heart! De klapper van deze week is: Bianca Frieling - He lekker Beest!
SiteLock

BE35 0636 0056 6037

Active Search Results

Hosted & protected in Canada in association with SOCAN

Web Counter

Copyright © 2015 - 2017, website gecreërt door Mario's Graphical Design en beheert door RonMontano